Cài đặt VMware vSphere ESXi 5


Mô hình mạng sẽ sử dụng trong các bài lab này  như sau :Trong bài này, Tôi sẽ viết về quá trình cài đặt ESXi 5 và giới thiệu tổng quan một số thông tin, tùy chọn trên phiên bản ESXi 5.

Đầu tiên là các bạn phải file .iso của ESXi 5 về và boot từ CD (.iso nếu cài trên máy ảo.

Quá trình cài đặt:
   - Load các file cần thiết

image


   - Thông tin phần cứng

image
   - Nhấn [Enter]

image


   - Nhấn F11 để đồng ý các điều khoản


image

  - Quét kiểm tra phần cứng

image

   - Chọn ổ cứng để cài đặt vSphere ESXi 5.0
 

image

   - Nhấn Enter để tiếp tục ( Default)
 

image


   - Nhập password cho quyền root.

image


    - Quá trình cài đặt bắt đầu.

image


image


  - Việc cài đặt vSphere ESXi 5đã hoàn tất.

image
.
  - Khởi động lại server.
 

image


 
   Màn hình Console và các Option:

image

   Configure password

   Bạn có thể thay đổi, cài đặt mật khẩu cho user tại màn hình này.
   Màn hình mặcđịnh khi mới khởi động xong

image

  Configure Management Network

   Xem và thay đổi các thông về Network tại màn hình này. Nhấn Enter để vào các tùy chọn bên trong.
  

image
 
   Network Adapters

   Hiển thị danh sách, thông tin về card mạng.

 

image


   VLAN (optional)
   Cấu hình VLAN.


image

  IP Configuration

   Cấu hình IP cho server
 
image

 
   IPv6 Configuration

   Cấu hình IPv6
image

   DNS Configuration

   Cấu hình DNS

 

image

   Custom DNS Suffixes

   Khai báo DNS suffixes

image
 
   Restart Management Network

   Khởi động lại dịch vụ Network trên ESX


image


  Test Management Network:

image


     Restore Network Settings
     Phục hồi lại các thông số Network

image

 
   Configure Keyboard
  

image
 

   Troubleshooting Options

image


   Enable ESXi Shell

image

   Enable SSH
 

image


   Modify ESXi Shell timeout

image


   Restart Management Agents

image


   View System Logs

   Gồm các tùy chọn :
   [1] Syslog[2] Vmkernel[3] Config[4] Management Agents (hostd)[5] Virtual Center Agent (vpxa)[6] VMware ESXi Observation log (vodb)
   Press the corresponding key to view a log.
   Press [Q] to return to this screen

image

   View Support Information

   Hiển thị các thông tin sau :
   Serial NumberLicense Serial NumberSSL ThumbprintSSH DSA Key FingerprintVMware Global Support Service
  

image

   Reset System Configuration

   Tùy chọn này khá hữu ích khi bạn cấu hình sai, cần phục hồi lại ESXi như lúc mới cài. Nhưng nó khá là nguy hiểm. ^^!
   Warning!
   All system parameters will be reverted to their software defaults, including any parameters customized by the hardware manufacturer. The       root password will be reset to nothing, which may allow unauthorized access to you system. All virtual machines will be unregistered.
   This operation requires a restart of the host. It is recommended to previously shut down or migrate running virtual machines off this host.
  

image


  
   Kết nối đến VMware vSphere ESXi 5 bằng vSphere Client:

   Sau khi cài đặt xong ESXi 5, bạn truy cập vào http://ip_esxi_sever để tải vSphere Client về cài vào trên máy chạy Windows nào đó.

   Dùng vSphere Client để kết nối tới ESXi Server, giao diện quản lý của nó đây :

image


   Bài viết đến đây kết thúc.
Bài viết khác: