Xây dựng bài giảng điện tử

Dịch vụ xây dựng bài giảng điện tử Elearning
CEMIS đã đón đầu công nghệ thiết kế bài giảng điện tử trong lĩnh vực đào tạo trực tuyến tại Việt Nam. Chúng tôi chú trọng vào tính thực dụng cao của e-Learning, vận dụng tốt các phương pháp học thuật và kỹ thuật tương tác nhằm tạo ra các khóa học sinh động và hiệu quả.