Phần mềm

Hướng dẫn sử dụng hệ thống hỗ trợ Công nghệ Thông tin
Hỗ trợ người sử dụng xử lý các vấn đề liên quan đến Công nghệ Thông tin là một trong những vấn đề cấp thiết. Trong bài viết này chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng các tính năng trên phần mềm hỗ trợ Công nghệ Thông tin cùa trường. Giúp người sử dụng máy tính có thể giải quyết các sự cố một cách nhanh nhất, chuyên nghiệp nhất.
Hướng dẫn sử dụng phần mềm EHR-Online
Phần mềm EHR-Online được xây dựng nhằm trợ giúp người dùng có thể theo dõi tình trạng chấm công, giải trình chấm công cũng như tạo một đơn xin nghỉ phép ngay trên mạng...
Hướng dẫn cấu hình Mail trên Outlook 2010
Outlook 2010 là tiện ích trợ giúp người sử dụng hòm thư mail có thể Check nhiều hòm thư 1 lúc và nhiều tính năng khác

Hướng dẫn cấu hình mail trên Outlook 2013
Outlook 2013 là tiện ích trợ giúp người sử dụng hòm thư mail có thể Check nhiều hòm thư 1 lúc và nhiều tính năng khác

Hướng dẫn cấu hình Mail trên Outlook 2007
Outlook 2007 là tiện ích trợ giúp người sử dụng hòm thư mail có thể Check nhiều hòm thư 1 lúc và nhiều tính năng khác
Hướng dẫn cài đặt phần mềm Quản lý Nhân sự
Hướng dẫn cài đặt phần mềm Quản lý Nhân sự

Hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý đào tạo

Hướng dẫn cài đặt Microsoft Outlook 2003