Các khóa học

Khóa Học cho người muốn có chứng chỉ Tin học văn phòng Quốc tế MOS
MOS là chứng chỉ duy nhất xác nhận kỹ năng sử dụng phần mềm tin học văn phòng Microsoft Office và do Microsoft trực tiếp cấp chứng chỉ.