Quy trình khôi phục mật khẩu tài khoản truy cập Internet, Tài khoản Email

Trong quá trình sử dụng tài khoản truy cập Internet, người dùng có thể quên pass hoặc bị đánh cắp. Trong trường hợp này người dùng cần:
 

a) Đối với Cán bộ, giảng viên, sinh viên chính quy: Sử dụng tài khoản truy cập là E-mail của Đại học Quốc gia Hà Nội để truy cập mạng.

   - Gửi thông báo reset lại mật khẩu tài khoản thông qua phần mềm bảo dưỡng bảo trì hoặc gửi bản cứng theo mẫu về trung tâm CEMIS
 
b) Chuyên gia, cộng tác viên, Học viên cao học, sinh viên bằng kép, học viên các chương trình Liên kết Quốc tế, sinh viên tại chức không có tài khoản E-mail của Đại học Quốc gia Hà Nội sử dụng tài khoản truy cập Internet do Trung tâm HTTT KT & QL câp.

   - Khôi phục mật khẩu bằng cách truy cập trang http://ams.ueb.edu.vn/forgotpassword.php Nhập email đã đăng ký trước đó để lấy lại mật khẩu. Hoặc có thể Mang thẻ sinh viên hoặc chứng minh thư nhân dân đến trung tâm CEMIS để yêu cầu reset tài khoản.
 
Bài viết khác: