Các số điện thoại cần biết

1. Khu hiệu bộ Trường Đại học Kinh tế, tòa nhà E4, tại: số 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Trung tâm Hệ thống Thông tin Kinh tế & Quản lý (CEMIS)

Địa chỉ: Phòng 405 nhà E4 Số 144 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội

Điện thoại báo hỏng, sự cố: 04.37547506 + máy lẻ: 405   Hotline: 098.3133121 (Mr.Thông)

Điện thoại liên hệ công tác: 04.37547506 + máy lẻ: 425 Email: it_ueb@vnu.edu.vn    

2. Khu giảng đường Việt Úc

Điện thoại báo hỏng, sự cố: 04.37547506 + máy lẻ: 425

Hotline: 098.6679385 (Mr. Doan)

3. Khu giảng đường 1

               Điện thoại báo hỏng, sự cố: 04.37547506 + máy lẻ: 425

               Hotline: 098.6679385 (Mr. Doan)
 
Bài viết khác: