Về việc cấp tài khoản sử dụng Internet cho Cán bộ, Giảng viên, Sinh viên.

Hiện nay nhu cầu sử sụng mạng wifi trong Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN tăng cao. Do vậy để đảm bảo cho hệ thống mạng hoạt động ổn định, an toàn và đáp ứng được nhu cầu của cán bộ/giảng viên/học viên và sinh viên,Trung tâm HTTT KT&QL triển khai đưa vào sử dụng hệ thống quản lý wifi thống nhất trong toàn Trường nhằm điều tiết lưu lượng sử dụng mạng wifi một cách hiệu quả.
 
Chính sách cấp và sử dụng tài khoản truy cập Internet như sau:
 

a) Cán bộ, giảng viên, sinh viên chính quy: Sử dụng tài khoản truy cập là E-mail của Đại học Quốc gia Hà Nội để truy cập mạng.

   - Tài khoản Email dành cho cán bộ, Giảng viện làm việc tại trường được cấp thông qua bản đăng ký được gửi từ phòng Tổ chức Nhân sự, hoặc từ các khoa, phòng ban tới Trung tâm HTTT KT & QL thông qua phần mềm Quản lý bảo dưỡng bảo trì (click vào Link để tới phần mềm).
   - Tài khoản Email dành cho Sinh viên của Đại học Quốc gia Hà Nội được cấp song song với hệ thống Portal khi sinh viên nhập học vào trường.

 

b) Học viên cao học, sinh viên bằng kép, học viên các chương trình Liên kết Quốc tế, sinh viên ngắn hạn không có tài khoản E-mail của Đại học Quốc gia Hà Nội đăng ký cấp tài khoản truy cập Internet với Trung tâm HTTT KT & QL thông qua phòng đào tạo (Tải biểu mẫu tại đây).
   

c) Các đối tượng khác như: Chuyên gia, cộng tác viên v.v… làm việc ngắn hạn tại Trường, đăng ký cấp tài khoản truy cập

Internet với Trung tâm HTTT KT & QL khi có nhu cầu (Tải biểu mẫu tại đây). Hoặc chuyên viên nhân sự các đơn vị có thể đăng ký cho chuyên gia, cộng tác viên của mình thông qua phần mềm Quản lý bảo dưỡng bảo trì (click vào Link để tới phần mềm).
 

d) Wifi tại các phòng họp (406, 601, 801...) sẽ được cài đặt ở chế độ miễn phí (sử dụng không cần tài khoản) nhưng băng thông truy cập sẽ được giới hạn ở mức trung bình (Phục vụ check mail, duyệt web…)./.
Mạng Internet tại các giảng đường sử dụng chung tài khoản  với khu hiệu bộ nhà E4

 
Lưu ý:
Các bản đăng ký chỉ có giá trị khi có 01 file bản mềm được gửi qua Email về địa chỉ it_ueb@vnu.edu.vn và 01 bản cứng có chữ ký lãnh đạo đơn vị đề xuất cấp chuyển về phòng 405 nhà E4.
Các file thiếu thông tin hoặc không đúng mẫu là không hợp lệ sẽ bị hủy.
Tài khoản sau khi cấp sẽ được gửi đến từng cá nhân thông qua Email đã đăng ký.
Bài viết khác: