Nhận 25GB lưu trữ miễn phí Dropbox dùng email @vnu.edu.vn

Hiện nay, Dropbox đang có chương trình ưu đãi cho người dùng đến từ các Trường Đại học, gọi là Campuscup.

Người dùng VNUnet đăng ký với hòm thư @vnu.edu.vn sẽ được cung cấp thêm 25GB lưu trữ trên DropBox.

Chương trình campuscup chỉ còn 06 ngày để đăng ký.

Kính báo đến các thày cô và Người sử dụng VNUnet biết và đăng ký sử dụng. Chi tiết như sau:

Bước 1: Tạo tài khoản Dropbox (nếu đã có tài khoản sẵn thì đăng nhập vào trên giao diện web)

https://www.dropbox.com/

 

Bước 2: Truy cập đường link dưới đây 

https://www.dropbox.com/campuscup?referrer=NDQxMDQwNDI4

 

Bước 3. Điền thông tin (tạo tài khoản) với email @vnu.edu.vn  

 

Bước 4: Vào email email @VNU.EDU.VN  tìm thư mà dropbox vừa gửi rồi click vào verify là xong.

Dropbox sẽ thông báo thành công

 

Các thầy cô sẽ được nhận 25 GB lưu trữ miễn phí Dropbox khi dùng email vnu để đăng ký.

 

Campus Cup sắp kết thúc, còn không đầy 1 tuần nữa.

Như vậy cộng với 2 GB ban đầu mà dropbox cho miễn phí thì tổng có 27 GB.


Tuy nhiên, Trung tâm khuyến cáo: Đối với những tài liệu cần bảo mật thông tin riêng thì Người dùng cần phải đọc điều khoản cam kết về tinh riêng tư của Dropbox tại địa chỉ:

https://www.dropbox.com/privacy

 

Bài viết khác: