Các lưu ý khi sử dụng mạng Wifi tại Trường Đại Học Kinh tế ĐHQGHN

Để đảm bảo cho việc kết nối Internet được duy trì ổn định. Trung tâm Hệ thống Thông tin Kinh tế & quản lý khuyến cáo người sử dụng tuân thủ các khuyến cáo sau:
 
1. Khuyến cáo về cấu hình các thiết bị kết nối
   - Kết nối đến trạm phát sóng có tên bắt đầu bằng UEB và có mức sóng lớn nhất.
   - Để cấu hình DNS ở chế độ mặc định Obtain DNS server address automatically (Không đặt DNS tĩnh)
   - Cần truy cập những trang thông thường như dantri.com.vn hay vnexpress.net ngay từ đầu để giao diện đăng nhập có thể hiện ra ngay. 
   - Không sử dụng tài khoản truy cập tại cùng 1 thời điểm trên nhiều thiết bị khác nhau (Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng cho 1 thiết  bị tại 1 thời điểm)
   -  Ngắt wifi của các thiết bị khi không cần thiết kết nối mạng (Điện thoại, ipaid ...) để giảm việc tự động kết nối của các thiết bị này đến các trạm phát sóng làm chiếm kết nối đến đường truyền.
   - Mỗi một tài khoản sẽ phải đăng nhập lại nếu sau 1 thời gian dài không phát sinh kết nối, thời gian này do trung tâm CEMIS quy định tùy thuộc vào năng lực đường truyền.
 
 2. Khuyến cáo về hình thức truy cập
   - Không cho người khác mượn tài khoản của mình dưới mọi hình thức.
   - Không sử dụng Internet để truy cập các trang không lành mạnh, chống phá nhà nước...
   - Không lạm dụng Internet để tải Video, Download  lượng dữ liệu lớn gây tắc nghẽn đường truyền.
Bài viết khác: