Hướng dẫn cấu hình mail trên Outlook 2013

1. Khởi động Outlook 2013 và thao tác đối với lần sử dụng đầu tiên

Bước 1: Khởi động phần mềm Outlook trên menu start như một trong các hình bên dưới

 

 

Bước 2: Lần đầu tiên chạy phần mềm Outlook, hộp thoại xuất hiện như hình bên dưới. Bạn nhấn chuột vào nút Next.


Bước 3: Hộp thoại cấu hình tài khoản E-mail xuất hiện, bạn chọn Yes

Bước 4: Hộp thoại tiếp theo xuất hiện, bạn lựa chọn như hình bên dưới

Tiếp theo, bạn chọn phương thức kết nối gửi nhận Email là Pop – IMAP rồi kích Next

 

 Bước 5: Thông tin hộp thoại cấu hình Email VNU

 

 

Your Name

Bạn gõ tên của bạn vào ô này

E-mail Address

Địa chỉ E-mail

User Name

Tên tài khoản E-mail

Password

Mật khẩu

Incoming mail server (POP3)

Địa chỉ kết nối tới máy chủ để nhận E-mail: 172.16.6.162

Địa chỉ sử dụng cho máy Notebook và cho kết nối từ bên ngoài VNU NET là mail.vnu.edu.vn

POP: 995 SSL/TSL 
IMAP: 993 SSL/TSL   

Outgoing mail server (SMTP)

Địa chỉ kết nối tới máy chủ để gửi E-mail: 172.16.6.160

Địa chỉ sử dụng cho máy Notebook và cho kết nối từ bên ngoài VNU NET là smtp.vnu.edu.vn

465  SSL/TSL   

 

Bước 6: Cấu hình thông số trong More setting

 

 

Đánh dấu tích vào dòng bôi đỏ để máy trạm kết nối với máy chủ nhận gửi thư

 

 

Chỉnh sửa các thông số như trên hình.

Lưu ý: Nếu bạn đánh dấu tích vào “ Remove from server…” thì tất cả email trên Web mail của bạn sẽ bị mất.

 

2. Cài đặt Outlook từ file dữ liệu có sẵn hoặc tạo file dữ liệu mới trong ổ D

E-mail và các dữ liệu của phần mềm Outlook như Calendar, Contact, Task sẽ được lưu trữ chung vào một file .pst. Do vậy, bạn cần đặt file dữ liệu này trong ổ D.

 

 

 

Nếu bạn đã có File thư trong ổ cứng thì ở bước này có thể chọn “ Existing Outlook Data File” rồi Browse đến ổ cứng chọn đến file thư Outlook của bạn.

 

 

Sau khi chọn xong thư mực chứa File outlook cũ. Bạn test xem outlook đã hoạt động gửi nhận thư hay chưa.

 

 

Nếu cửa sổ thông báo như hình thì chọn Yes

 

 

 

Tất cả đều Complete tức là bạn đã thành công.

 

 

Tiếp đó nhấn Finish và bắt đầu sử dụng Outlook.

 

 

Hướng dẫn thiết lập Data Outlook để lưu trữ vào ổ D,E tránh mất mát khi cài lại.

  1. Chọn File – Account Setting như hình dưới

 

 


Trong hình dưới có thể thấy ngay đường dẫn mặc định khi thiết lập tài khoản Emai là lưu vào ổ C.

 

Vì vậy hãy chọn New để mở cửa sổ hộp thoại

 

Chọn New Outlook Data File

Chọn đường dẫn đến ổ đĩa D,E,F…tùy bạn có thể đặt ở ổ chứa dữ liệu dễ thấy.

 

Chọn OK như hình

 

Ta sẽ có ngay một Folder chứa Data Email mới.

Quay trở lại hộp thoại Account Setting, chọn Change Folder và trỏ đến File Data Outlook mà bạn vừa tạo mới.

 

Kết quả như sau:

 

Chọn Set as Default để cho Email lưu về thư mục chứa file Data Outlook.

3. Cấu hình cho tài khoản E-mail của Gmail

Để có thể cài đăt được Gmail sử dụng cho Outlook bạn cần bật tính năng POP trong hộp thư của Gmail. Sau khi đăng nhập(login) vào hộp thư Gmail bằng webmail, bạn bấm chuột vào đường link “Cài đặt/Chuyển tiếp và POP/IMAP”, cửa sổ xuất hiện như hình bên dưới.

 

Nếu chỉ muốn download E-mail mới:

 

Đặt tên cho tài khoản gmail


Xác thực cho email gửi đi

Chỉnh sửa các thông số tùy chọn như hình dưới

 

Outgoing server (SMTP) có thể sử dụng cổng 465 hoặc 587

Bài viết khác: