Hướng dẫn cấu hình Mail trên Outlook 2010

1. Khởi động Outlook 2010 và thao tác đối với lần sử dụng đầu tiên

Bước 1: Khởi động phần mềm Outlook trên menu start như một trong các hình bên dưới

 

 

Bước 2: Lần đầu tiên chạy phần mềm Outlook, hộp thoại xuất hiện như hình bên dưới. Bạn nhấn chuột vào nút Next.


Bước 3: Hộp thoại cấu hình tài khoản E-mail xuất hiện, bạn chọn Yes – Next

Bước 4: Hộp thoại tiếp theo xuất hiện, bạn lựa chọn như hình bên dưới

Tiếp theo, cửa sổ hộp thoại xuất hiện như sau:

Bước 5:Bạn chọn mục đánh dấu đỏ Internet Email – Rồi click Next

 

 

2. Cấu hình tài khoản E-mail cho Outlook

Bước 1. Cấu hình cho tài khoản E-mail của VNU

 

 

 

 

 

Bước 2: Hộp thoại cấu hình địa chỉ E-mail xuất hiện như hình bên dưới

 

Your Name

Bạn gõ tên của bạn vào ô này

E-mail Address

Địa chỉ E-mail

User Name

Tên tài khoản E-mail

Password

Mật khẩu

Incoming mail server (POP3)

Địa chỉ kết nối tới máy chủ để nhận E-mail: 172.16.6.162

Địa chỉ sử dụng cho máy Notebook và cho kết nối từ bên ngoài VNU NET là mail.vnu.edu.vn

POP: 995 SSL/TSL 
IMAP: 993 SSL/TSL   

Outgoing mail server (SMTP)

Địa chỉ kết nối tới máy chủ để gửi E-mail: 172.16.6.160

Địa chỉ sử dụng cho máy Notebook và cho kết nối từ bên ngoài VNU NET là smtp.vnu.edu.vn

465  SSL/TSL   

Sau khi gõ đầy đủ các thông số trong hộp thoại trên, bạn nhấn chuột vào nút More Settings.. để chuyển sang Bước 5

Bước 3: Tại bước này, bạn cần thực hiện 3 thao tác

Thao tác 1: Đặt tên cho tài khoản của bạn như hình bên dưới

Thao tác 2: Xác thực cho E-mail gửi đi như hình bên dưới

 

Thao tác 3:  Chỉnh sửa các thông số như hình bên dưới

Chú ý: Nếu bạn không đánh dấu vào mục Leave a copy of messages on the server thì sau khi Outlook tải E-mail về, E-mail trên Server sẽ bị xóa.

Bước 4: Sau khi hoàn thành bước 5, bạn sẽ quay trở lại hộp thoại E-mail Accounts như hình bên dưới. Bạn nhấn nút Test Account Settings… để kiểm tra lại quá trình cài đặt tài khoản

Nếu tài khoản E-mail của bạn đã được cấu hình đúng với tất cả các bước, mỗi bước sẽ được thông báo là “Completed” như hộp thoại bên dưới

 

3. Cấu hình cho tài khoản E-mail của Gmail

Để có thể cài đăt được Gmail sử dụng cho Outlook bạn cần bật tính năng POP trong hộp thư của Gmail. Sau khi đăng nhập(login) vào hộp thư Gmail bằng webmail, bạn bấm chuột vào đường link “Cài đặt/Chuyển tiếp và POP/IMAP”, cửa sổ xuất hiện như hình bên dưới.

 

Nếu chỉ muốn download E-mail mới:

 Đặt tên cho tài khoản gmail

 

   Xác thực cho email gửi đi

   Chỉnh sửa các thông số tùy chọn như hình dưới

 

Outgoing server (SMTP) có thể sử dụng cổng 465 hoặc 587

Chế độ chuẩn mã hóa kết nối chọn none hoặc STL/SSL

Các thông số khác cấu hình thiết đặt tài khoản giống như email VNU.

Bài viết khác: