Truy cập Internet thông qua mạng wifi đối với máy tính sử dụng MAC OS

Bước 1: Kiểm tra xem máy tính đã được bật wireless chưa (Phần đa các máy tính đều có phím nóng để bật và tắt wireless nhằm mục đích tiết kiệm pin. Phím nóng bật wireless thường có hình chiếc ăng ten).

Bước 2: Khi wireless đã được bật ta sẽ thấy biểu tượng wireless cạnh đồng hồ hệ thống.

 

 

Bước 3: click chuột phải vào biểu tượng wireless và chọn mạng có mức sóng cao nhất và nhấn connect. Hoặc kick đúp vào đó.

Bước 4: Nhập network key (Gọi điện cho nhân viên công nghệ thông tin để được cấp network key nếu chưa được cung cấp)

Lưu ý: bước 4 có thể không cần nếu hệ thống wireless được hủy bỏ tính năng bảo mật để phục vu miễn phí cho người dùng (Máy tính sẽ tự động đăng nhập vào mạng) và bạn phải đăng nhập tài khoản truy cập Internet bằng Email VNU hoặc ID do Trung tâm hệ thông thông tin kinh tế và quản lý cấp. (Xem hướng dẫn đăng nhập bên dưới)

Bước 5: Khắc phục sự cố nếu không vào được internet nếu đã cấu hình như trên.

Kick chuột phải vào biểu tượng wireless và chọn vào Open Network Preferences

 

 

Kiểm tra xem máy đã nhận địa chỉ IP hay chưa và kiểm tra DNS có để tĩnh không nếu đã đặt tĩnh thì chuyển thành động bằng cách click vào dấu "-" mục DNS servers để loại bỏ.

 

Bài viết khác: