HƯỚNG DẪN ĐĂNG NHẬP WIFI

Sau khi chọn kết nối đến các điểm truy cập

- Mở trình duyệt IE hoặc Firefox gõ một địa chỉ trang web bất kỳ VD: www.dantri.com.vn cửa sổ xác thực sẽ bật ra.

 

Điền vào mục USERNAME tài khoản email VNU hoặc tài khoản do Trung tâm Hệ thống thông tin kinh tế và quản lý cấp VD doanlt, điền password vào mục PASSWORD, sau đó click nút Continue.

Khi đăng nhập thành công, trình duyệt sẽ chuyển tới ngay trang web đã truy cập trước đó. Trong VD này là trang http://dantri.com.vn/

Chú ý:

-          Đối với cán bộ, Giảng viên, Sinh viên chính quy: Sử dụng tài khoản truy cập là E-mail của VNU.

-          Đối với Học viên cao học, sinh viên bằng kép, học viên các chương trình Liên kết Quốc tế của CITE, sinh viên tại chức, chuyên gia, cộng tác viên v.v… không có tài khoản      E-mail của VNU: sử dụng tài khoản truy cập Wifi do Trung tâm Hệ thống thông tin kinh tế và quản Lý cấp.

-          Các đối tượng khác như: Chuyên gia, cộng tác viên v.v… làm việc ngắn hạn tại Trường, đăng ký cấp tài khoản truy cập Wifi với Trung tâm Hệ thống thông tin kinh tế và quản lý khi có nhu cầu.

-          Wifi tại các phòng họp 406, 601, 801 sẽ được cài đặt ở chế độ free (sử dụng không cần tài khoản) nhưng băng thông truy cập sẽ được giới hạn ở mức trung bình (Phục vụ check mail, duyệt web…).

Bài viết khác: