Hướng dẫn sử dụng hệ thống Email phiên bản cập nhật 2017


Kính gửi toàn bộ Thầy/Cô và Người sử dụng mạng tại Đại học Kinh tế - ĐHQGHN
Nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ thư điện tử (VNUmail) của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) và mang đến những trải nghiệm tốt hơn cho người dùng, giải quyết vấn đề thư chậm hoặc mất thư, cũng như tăng cường khả năng bảo mật, lọc thư rác, nâng cao khả năng tìm kiếm và phòng chống mã độc cũng như bổ sung nhiều tiện ích khác, Trung tâm Ứng dung Công nghệ Thông tin đã hoàn thành việc nâng cấp hệ thống email phiên bản năm 2017. 
Vậy Trung  tâm CEMIS xin gửi tới các Thầy/ Cô hướng dẫn sử dụng mới cho phiên bản này:
 
2. Thiết lập thông số cho Outlook để gửi và nhận thư thông qua máy chủ mail của ĐHQG
 
Bài viết khác: