Hướng dẫn kết nối wifi đối với máy tính sử dụng windows XP

Truy cập Internet thông qua mạng wifi đối với máy tính sử dụng windows XP

Bước 1: Kiểm tra xem máy tính đã được bật wireless chưa (Phần đa các máy tính đều có phím nóng để bật và tắt wireless nhằm mục đích tiết kiệm pin. Phím nóng bật wireless thường có hình chiếc ăng ten).

Bước 2: Khi wireless đã được bật ta sẽ thấy biểu tượng wireless cạnh đồng hồ hệ thống.

 

Bước 3: click chuột phải vào biểu tượng wireless và chọn view Available wirelesss Networks.

Chọn refresh network lisk chọn mạng có mức sóng cao nhất và nhấn connect. Hoặc kick đúp vào đó.

.

.


 

Bước 4: Nhập network key (Gọi điện cho nhân viên công nghệ thông tin để được cấp network key nếu chưa được cung cấp)

Lưu ý: bước 4 có thể không cần nếu hệ thống wireless được hủy bỏ tính năng bảo mật để phục vu miễn phí cho người dùng (Máy tính sẽ tự động đăng nhập vào mạng) và bạn phải đăng nhập tài khoản truy cập Internet bằng Email VNU hoặc ID do Trung tâm hệ thông thông tin kinh tế và quản lý cấp. (Xem hướng dẫn đăng nhập bên dưới)

Bước 5: Khắc phục sự cố nếu không vào được internet nếu đã cấu hình như trên.

Kick chuột phải vào biểu tượng wireless và chọn vào Open Network Connections

Chọn properties


 

Chọn tiếp theo như hình dưới, chọn internet protocol TCP/IP chọn properties

 

Đánh dấu 2 tùy chọn Obtain an IP address automatically và obtain DNS server address automatically sau đó chọn OK

 

Bài viết khác: