Hướng dẫn kết nối wifi đối với máy tính sử dụng windows 7 và windows 8

1. Truy cập Internet thông qua mạng wifi đối với máy tính sử dụng Windows7, Windows 8

Bước 1: Kiểm tra xem máy tính đã được bật wireless chưa (Phần đa các máy tính đều có phím nóng để bật và tắt wireless nhằm mục đích tiết kiệm pin. Phím nóng bật wireless thường có hình chiếc ăng ten).

Bước 2: Khi wireless đã được bật ta sẽ thấy biểu tượng wireless cạnh đồng hồ hệ thống.

 

Bước 3: click chuột trái vào biểu tượng wireless và chọn vào nút refresh. Chọn mạng wireless có mức sóng cao nhất nhấn connect.

.

.

Bước 4: Nhập network key (Gọi điện cho nhân viên công nghệ thông tin để được cấp network key nếu chưa được cung cấp)

Lưu ý: bước 4 có thể không cần nếu hệ thống wireless được hủy bỏ tính năng bảo mật để phục vu miễn phí cho người dùng (Máy tính sẽ tự động đăng nhập vào mạng) và bạn phải đăng nhập tài khoản truy cập Internet bằng Email VNU hoặc ID do Trung tâm hệ thông thông tin kinh tế và quản lý cấp. (Xem hướng dẫn đăng nhập bên dưới)

Bước 5: Khắc phục sự cố nếu không vào được internet nếu đã cấu hình như trên.

Kick chuột trái vào biểu tượng wireless và chọn vào Open network anh sharing center

Chọn vào wireless network connection


Chọn properties

Chọn tab networking, internet protocol version 4 (TCP/IPv4), nhấn properties

Đánh dấu 2 tùy chọn Obtain an IP address automatically và obtain DNS server address automatically sau đó chọn OK

  • Chú ý: Các bước kết nối và thực hiện kiểm tra trên Windows 8 tương tự với Windows 7
Bài viết khác: